CONSUL

CONSUL is een platform voor burgerparticipatie

Deze handleiding behandelt ieder onderdeel van CONSUL. Meer informatie vind je door te klikken op onderstaande links.

Discussies

Bij dit onderdeel Discussies kun je discussies over zaken in jouw gemeente starten om je mening met anderen te delen en te bespreken. Dit is ook een plek waar je ideeen kunt presenteren, die via andere onderdelen van CONSUL tot concrete acties voor de gemeente kunnen leiden.

  • Je kunt discussies een score geven via de Eens of Oneens knoppen. Daarvoor moet je registreren in CONSUL.
Knoppen om een discussie te scoren
"Eens" en "Oneens" knoppen om de discussie te scoren.

Voorstellen

In dit Voorstellen onderdeel kun je voorstellen indienen aan jouw gemeente en reageren op voorstellen van anderen. De voorstellen hebben voldoende steun van anderen nodig om tot een stemming te leiden. Als een voorstel veel stemmen krijgt, wordt deze door de gemeente goedgekeurd en uitgevoerd.

Knop om een voorstel te steunen
Knop om een voorstel te ''steunen''.

Burgerbegrotingen

Het Burgerbegrotingen onderdeel helpt bij het geven van direct zeggenschap aan inwoners over de besteding van gebiedsbudgetten van de gemeente.

Verschillende fasen van een burgerbegroting
"Steun" and "Stem" fases van de burgerbegroting.

Peilingen

Het peilingen onderdeel wordt geactiveerd elke keer wanneer een voorstel 1% steun krijgt en tot stemming over gaat, of als de gemeente een vraagstuk en besluit aan de inwoners wil voorleggen.

Processen

In het processen onderdeel kunnen inwoners participeren in het opstellen en aanpassen van regelgeving die de gemeente en haar inwoners betreft. Inwoners kunnen hier ook hun mening geven over gemeentelijk beleid in eerdere discussies.


Andere relevante informatie