CONSUL

Discussie icon

Discussies

Consul is een geschikte tool

  1 reactie  •  11-10-2018  •  margot.vanderlinden@ictu.nl

Consul is een geschikte tool voor gemeenten om burgerparticiatie te vergroten. Dat de tool open source is, is belangrijk omdat dit de transparantie vergroot.

Oneens 0%
2 stemmen

Hulp bij discussies

Start een discussie om je mening met anderen te delen over onderwerpen die jij belangrijk vindt.

Deze plek voor discussies is bedoeld voor het uiten en delen van meningen over alle onderwerpen, kansen of knelpunten die men belangrijk vindt in de gemeente.

'Om een discussie te starten moet je inloggen op CONSUL. Deelnemers kunnen ook reageren op bestaande discussies en deze beoordelen met de knoppen 'Eens' of 'Oneens' die bij elke discussie staan.